Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw ng Pagdinig sa Publiko 18 – 11/07/2023

  • Nai-publish: 6 Hulyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Baroness Foster (Dating Unang Ministro ng Northern Ireland 2020-2021)

2:00 hapon

  • Richard Pengelly (Dating Permanenteng Kalihim para sa Kagawaran ng Kalusugan, Northern Ireland 2014-2022)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.