Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 17 ng Pampublikong Pagdinig – 10/07/2023

  • Nai-publish: 6 Hulyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

  • Dr. Claas Kirchhelle (Dalubhasa)

2:00 hapon

  •  Prof. Sir Michael McBride (Chief Medical Officer para sa Northern Ireland mula noong 2006)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.