Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 16 ng Pampublikong Pagdinig – 06/07/2023

  • Nai-publish: 29 Hunyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Dr. Denis McMahon (Permanenteng Kalihim ng Executive Office NI)
  • Reg Kilpatrick (Direktor ng Kagawaran ng Lokal na Pamahalaan 2011-2020 at ngayon ay Direktor Heneral na Pagbawi ng Covid at Lokal na Pamahalaan sa Pamahalaang Welsh)

2:00 hapon

  • Robin Swann (Dating Ministro ng Kalusugan NI sa pagitan ng 2020-2022)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.