Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2B Wales) – Araw ng Paunang Pagdinig 2 – 29/03/2023

 • Nai-publish: 10 Mayo 2023
 • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:30 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Mga kahilingan sa Rule 9
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Pribilehiyo ng parlyamentaryo
 • Katibayan ng eksperto
 • Petsa ng pagsisimula at lugar para sa mga makabuluhang pampublikong pagdinig
 • Listahan ng mga isyu
 • Paghahanda para sa at pagsasagawa ng mga mahalagang pampublikong pagdinig
 • Pangatlong paunang pagdinig
 • Ang Ehersisyo sa Pakikinig – Bawat Kuwento ay Mahalaga
 • Paggunita

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok