Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2) – Araw 5 ng Pampublikong Pagdinig – 09/10/2023

  • Nai-publish: 29 Agosto 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

  • Propesor Thomas Shakespeare at Propesor Nicholas Watson (Mga eksperto sa mga kapansanan)
  • Kamran Mallick (Mga Karapatan sa Kapansanan UK)
  • Propesor Laia Bécares (Dalubhasa sa hindi pagkakapantay-pantay ng LGBTQ+)

2:00 hapon

  • Propesor Ailsa Henderson (Dalubhasa sa debolusyon)