Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2) – Araw 4 ng Pampublikong Pagdinig – 06/10/2023

  • Nai-publish: 29 Agosto 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Propesor David Taylor-Robinson (Dalubhasa)
  • Anne Longfield CBE (Dating Komisyoner ng mga Bata)
  • Kate Bell (Trade Union Congress)

2:00 hapon

  • Ade Adeyemi MBE (Federation of Ethnic Minority Healthcare Organizations)
  • Dr. Clare Wenham (Dalubhasa)
  • Rebecca Goshawk (Solace Women's Aid)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.