Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2) – Araw ng Pampublikong Pagdinig 25 – 27/11/2023

  • Nai-publish: 29 Agosto 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

  • Sadiq Khan (Mayor ng London)
  • Andy Burnham (Mayor ng Greater Manchester)

2:00 hapon

Steve Rotheram (Alkalde ng Rehiyon ng Lungsod ng Liverpool)