Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2) – Araw ng Paunang Pagdinig 3 – 06/06/2023

  • Nai-publish: 30 Mayo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:45 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

  • Mga panellist
  • Update sa mga kahilingan sa Rule 9
  • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
  • Pamamaraan ng panukalang ebidensya at proseso bago ang Rule 10
  • Listahan ng mga Isyu at pansamantalang listahan ng mga saksi
  • Mga ekspertong saksi
  • Bawat Kuwento ay Mahalaga, Paggunita at mga pelikulang Epekto

12:00 umaga

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok