Bawat Story Matters Status


Kasalukuyang kalagayan

Nagkakaproblema sa pag-access sa serbisyo?

Kung ang kasalukuyang katayuan ay 'operational'

Kung hindi 'operational' ang kasalukuyang status

  • Maa-update ang page na ito sa sandaling mag-online na muli ang serbisyo. Kakailanganin mong i-refresh ang page para tingnan ang mga update.
  • Kapag napalitan na ang status sa 'operational' mangyaring subukang mag-access Bawat Kwento ay Mahalaga muli.