Statws o Bwys i Bob Stori


Statws presennol

Cael trafferth cael mynediad i'r gwasanaeth?

Os yw'r statws presennol yn 'weithredol'

Os nad yw'r statws presennol yn 'weithredol'

  • Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru cyn gynted ag y bydd y gwasanaeth yn ôl ar-lein. Bydd angen i chi adnewyddu'r dudalen i wirio am ddiweddariadau.
  • Unwaith y bydd y statws wedi'i newid i 'gweithredol' ceisiwch gyrchu Mae Pob Stori O Bwys eto.