Nagpapasya sa paggalang sa oral na ebidensya ni Dr Catherine Calderwood, na may petsang 11 Disyembre 2023

  • Nai-publish: 12 Disyembre 2023
  • Uri: Lathalain
  • Module: Modyul 2A

Ang Pagpapasya na ito ay ginawa bilang tugon sa isang aplikasyon na natanggap upang patawarin si Dr Calderwood mula sa pagbibigay ng ebidensya sa panahon ng 2024 Module 2A na mga pagdinig sa bibig sa mga batayan ng masamang kalusugan.

I-download ang dokumentong ito