Dyfarniad mewn perthynas â thystiolaeth lafar Dr Catherine Calderwood, dyddiedig 11 Rhagfyr 2023

  • Cyhoeddwyd: 12 Rhagfyr 2023
  • Math: Cyhoeddiadau
  • Modiwl: Modiwl 2A

Gwnaed y dyfarniad hwn mewn ymateb i gais a dderbyniwyd i esgusodi Dr Calderwood rhag rhoi tystiolaeth yn ystod gwrandawiadau llafar Modiwl 2A 2024 ar sail afiechyd.

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon