INQ000357413 – Inilathala ang artikulo sa BBC News, na pinamagatang Coronavirus: Ang mga panakip sa mukha ay sapilitan na ngayon sa mga tindahan ng Scotland, na may petsang 10/07/2020.

  • Nai-publish: 7 Marso 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2A

Inilathala ang artikulo sa BBC News, na pinamagatang Coronavirus: Ang mga panakip sa mukha ay sapilitan na ngayon sa mga tindahan ng Scotland, na may petsang 10/07/2020.

I-download ang dokumentong ito