INQ000357413 - ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਸ ਢੱਕਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮਿਤੀ 10/07/2020।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 7 ਮਾਰਚ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A

ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮਿਤੀ 10/07/2020।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ