INQ000280628 – Ikasiyam na pahayag ng Saksi ni Sir Christopher Wormald, Permanenteng Kalihim ng Department of Health and Social Care, na may petsang 22/09/2023.

  • Nai-publish: 2 Nobyembre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Ikasiyam na pahayag ng Saksi ni Sir Christopher Wormald, Permanenteng Kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan at Pangangalagang Panlipunan, na may petsang 22/09/2023.

I-download ang dokumentong ito