INQ000280628 – સર ક્રિસ્ટોફર વર્માલ્ડનું નવમું સાક્ષી નિવેદન, આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળ વિભાગના કાયમી સચિવ, તારીખ 22/09/2023.

  • પ્રકાશિત: 2 નવેમ્બર 2023
  • પ્રકાર: પુરાવા
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

22/09/2023 ના રોજ, આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળ વિભાગના કાયમી સચિવ સર ક્રિસ્ટોફર વર્માલ્ડનું નવમું સાક્ષી નિવેદન.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો