INQ000272745 – Liham mula kay Simon Byrne (Chief Constable) kay Robin Swann (Health Minister), tungkol sa pagpupulis sa pandemya at pagpapatakbo sa konteksto ng pampublikong kalusugan, na may petsang 17/04/2020

  • Nai-publish: 15 Mayo 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2C

Liham mula kay Simon Byrne (Chief Constable) kay Robin Swann (Health Minister), tungkol sa pagpupulis sa pandemya at pagpapatakbo sa konteksto ng pampublikong kalusugan, na may petsang 17/04/2020.

I-download ang dokumentong ito