INQ000272745 – Pismo Simona Byrne’a (komendanta policji) do Robina Swanna (ministra zdrowia) dotyczące nadzoru nad pandemią i działania w kontekście zdrowia publicznego, z dnia 17.04.2020 r.

  • Opublikowany: 15 maja 2024 r
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2C

Pismo Simona Byrne’a (komendanta policji) do Robina Swanna (ministra zdrowia) dotyczące nadzoru nad pandemią i działania w kontekście zdrowia publicznego, z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Pobierz ten dokument