INQ000226268_0032, 0071 – Mga extract ng mga mensahe sa WhatsApp ni Henry Cook mula sa C-19 TF DGs/Dircts/No10, na may petsang sa pagitan ng 30/09/2020 at 21/01/2023.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Mga extract ng mga mensahe sa WhatsApp ni Henry Cook mula sa C-19 TF DGs/Dircts/No10, na napetsahan sa pagitan ng 30/09/2020 at 21/01/2023.

I-download ang dokumentong ito