INQ000226268_0032, 0071 – C-19 TF DGs/Dircts/No10 ਤੋਂ ਹੈਨਰੀ ਕੁੱਕ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਮਿਤੀ 30/09/2020 ਅਤੇ 21/01/2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 16 ਫਰਵਰੀ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

C-19 TF DGs/Dircts/No10, ਮਿਤੀ 30/09/2020 ਅਤੇ 21/01/2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਨਰੀ ਕੁੱਕ ਦੇ WhatsApp ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ