INQ000187624 – Liham mula kay Justin Tomlinson MP, Helen Whately MP at Vicky Ford sa mga hindi kilalang tatanggap tungkol sa suporta para sa mga taong may kapansanan sa panahon ng Covid, na may petsang 26/03/2020.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Liham mula kay Justin Tomlinson MP, Helen Whately MP at Vicky Ford sa mga hindi kilalang tatanggap tungkol sa suporta para sa mga taong may kapansanan sa panahon ng Covid, na may petsang 26/03/2020.

I-download ang dokumentong ito