INQ000185329 – Liham mula sa UK Independent Mechanism kay Justin Tomlinson MP, hinggil sa mga diskarte sa pambansang kapansanan bilang tugon sa pandemya ng Covid-19, na may petsang 23/10/2020.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Liham mula sa UK Independent Mechanism kay Justin Tomlinson MP, tungkol sa mga diskarte sa pambansang kapansanan bilang tugon sa pandemya ng Covid-19, na may petsang 23/10/2020.

I-download ang dokumentong ito