INQ000185278_0002 – Extract ng liham mula kay David Isaac, Equality and Human Rights Commission, kay Boris Johnson, tungkol sa mga karapatang pantao at pagkakapantay-pantay na pagsasaalang-alang sa pagtugon sa coronavirus pandemic, na may petsang 19/03/2020.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng liham mula kay David Isaac, Equality and Human Rights Commission, kay Boris Johnson, tungkol sa karapatang pantao at pagkakapantay-pantay na pagsasaalang-alang sa pagtugon sa coronavirus pandemic, na may petsang 19/03/2020.

I-download ang dokumentong ito