INQ000184695 – Liham mula kay Andy Burnham, Mayor ng Greater Manchester at Steve Rotheram, Mayor ng Liverpool City Region kina Matt Hancock at Alok Sharma, tungkol sa pagsuporta sa negosyo at pagprotekta sa mga trabaho, na may petsang 01/04/2020.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Liham mula kay Andy Burnham, Mayor ng Greater Manchester at Steve Rotheram, Mayor ng Liverpool City Region kina Matt Hancock at Alok Sharma, tungkol sa pagsuporta sa negosyo at pagprotekta sa mga trabaho, na may petsang 01/04/2020.

I-download ang dokumentong ito