INQ000183933_0007 – Extract ng minuto ng pulong ng Gabinete na ginanap noong 07/05/2020.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng minuto ng pulong ng Gabinete na ginanap noong 07/05/2020.

I-download ang dokumentong ito