INQ000181678_0029 – Extract ng ulat na pinamagatang 'Shadow pandemic – nagbibigay liwanag sa pang-aabuso sa tahanan sa panahon ng covid, na may petsang Nobyembre 2021.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng ulat na pinamagatang 'Shadow pandemic - nagniningning ng liwanag sa pang-aabuso sa tahanan sa panahon ng covid, na may petsang Nobyembre 2021.

I-download ang dokumentong ito