INQ000180840_0054 – Extract ng liham mula kay Mayor ng Liverpool Steve Rotheram kay Rishi Sunak tungkol sa mga pagbabayad ng suporta sa self-isolation, na may petsang 05/02/2021.

  • Nai-publish: 16 Pebrero 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng liham mula kay Mayor ng Liverpool Steve Rotheram kay Rishi Sunak tungkol sa mga pagbabayad ng suporta sa self-isolation, na may petsang 05/02/2021.

I-download ang dokumentong ito