INQ000146557_0001-0002 – Extract ng email sa pagitan ni Patrick Vallance (CSA), William Warr (Special Adviser to the Prime Minister) at iba pa, na may petsang 29/01/2020.

  • Nai-publish: 30 Oktubre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng email sa pagitan ni Patrick Vallance (CSA), William Warr (Special Adviser to the Prime Minister) at iba pa, na may petsang 29/01/2020.

I-download ang dokumentong ito