INQ000146557_0001-0002 – ਪੈਟਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ (CSA), ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਮੇਲ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਮਿਤੀ 29/01/2020।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਪੈਟਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ (CSA), ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਮੇਲ ਦਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਮਿਤੀ 29/01/2020।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ