INQ000129090_0001 – Email sa pagitan ni David Halpern, Gila Sacks (Direktor ng Diskarte at Patakaran sa Pagsubok, DHSC) at iba pa tungkol sa mga pagsubok na insentibo para sa pagpapasubok, na may petsang 28/07/2020

  • Nai-publish: 1 Nobyembre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng Email sa pagitan ni David Halpern, Gila Sacks (Director of Testing Strategy & Policy, DHSC) at iba pa hinggil sa mga pagsubok na insentibo para sa pagpapasubok, na may petsang 28/07/2020.

I-download ang dokumentong ito