INQ000129090_0001 – E-mail pomiędzy Davidem Halpernem, Gilą Sacks (dyrektorem ds. strategii i polityki testowania, DHSC) i innymi osobami w sprawie zachęt do testowania, z dnia 28.07.2020

  • Opublikowany: 1 listopada 2023 r
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2

Wyciąg z wiadomości e-mail pomiędzy Davidem Halpernem, Gilą Sacks (dyrektorem ds. strategii i polityki testowania, DHSC) i innymi osobami w sprawie zachęt do poddania się testom w ramach prób, z dnia 28 lipca 2020 r.

Pobierz ten dokument