Dzieci i młodzież (Moduł 8)


Moduł 8 został otwarty we wtorek, 21 maja 2024 r. Moduł ten zbada wpływ pandemii na dzieci i młodzież w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Moduł uwzględni wpływ pandemii na dzieci w całym społeczeństwie, w tym na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnościami, wywodzące się z różnych środowisk etnicznych i społeczno-ekonomicznych.

Proces aplikowania na Uczestnika Podstawowego Modułu 8 trwa od 21 maja do 17 czerwca 2024 r. Proces ubiegania się o status Uczestnika Podstawowego określony jest w Regulaminie Protokół głównego uczestnika.

Nadchodzące lub przeszłe daty przesłuchań dla tego modułu można sprawdzić w Zapytaniu strona rozpraw.