ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ (ਮੋਡਿਊਲ 8)


ਮੌਡਿਊਲ 8 ਮੰਗਲਵਾਰ 21 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਮੌਡਿਊਲ ਸਮਾਜ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੋਡੀਊਲ 8 ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ.

ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਨਾ.