ટેસ્ટ, ટ્રેસ અને આઇસોલેટ (મોડ્યુલ 7) - પ્રારંભિક સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/xnPLC72W4WQ

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
ગુરુવાર
27 જૂન 24
પ્રારંભ સમય 10:30 am
સવાર

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે સબમિશન, સંબંધિત:

  • મુખ્ય સહભાગીઓનું હોદ્દો
  • મોડ્યુલ 7 માટે અવકાશની કામચલાઉ રૂપરેખા
  • પુરાવા એકત્ર
  • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
  • દરેક વાર્તા મહત્વની છે
  • ભાવિ સુનાવણી તારીખો
બપોર

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન

સમાપ્તિ સમય બપોરે 2:00 કલાકે