Marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

  • Cyhoeddwyd: 9 Medi 2022
  • Pynciau: Datganiadau

Mae tîm Ymchwiliad Covid-19 y DU a minnau’n estyn ein cydymdeimlad dwysaf i’w Fawrhydi’r Brenin a’r holl Deulu Brenhinol ar farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Farwnes (Heather) Hallett.