Ymchwiliad yn agor chweched ymchwiliad, y Sector Gofal ar draws y DU

  • Cyhoeddwyd: 12 Rhagfyr 2023
  • Pynciau: Modiwlau

Heddiw mae Ymchwiliad Covid-19 y DU yn agor ei chweched ymchwiliad: y Sector Gofal ledled y DU (Modiwl 6). Mae gwrandawiadau cyhoeddus wedi’u cynllunio ar gyfer Gwanwyn 2025. 

Bydd Modiwl 6 yn ymchwilio i effaith y pandemig ar y sector gofal cymdeithasol oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac yn breifat yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd yn ystyried canlyniadau penderfyniadau’r llywodraeth – gan gynnwys cyfyngiadau a osodwyd – ar y rhai sy’n byw ac yn gweithio yn y sector gofal, yn ogystal â phenderfyniadau ynghylch capasiti mewn ysbytai a phreswylwyr mewn cartrefi gofal i oedolion a chartrefi preswyl.

Bydd hefyd yn mynd i’r afael â’r camau a gymerwyd mewn cartrefi gofal i oedolion a chartrefi preswyl i atal lledaeniad Covid-19 ac yn archwilio gallu’r sector gofal oedolion i ymateb i’r pandemig. Mocaiff manylion eu cynnwys yng nghwmpas dros dro Modiwl 6, a gyhoeddir ar yr Ymchwiliad Ymholiad..

Bydd y cyfnod ymgeisio ar gyfer Cyfranogwr Craidd ar agor rhwng 12 Rhagfyr 2023 a 19 Ionawr 2024.

Mae Cyfranogwr Craidd yn unigolyn, neu sefydliad sydd â diddordeb penodol yng ngwaith yr Ymchwiliad.

Gall Cyfranogwyr Craidd weld tystiolaeth sy'n berthnasol i'r ymchwiliad hwn, gwneud datganiadau agoriadol a chau yng ngwrandawiadau'r Ymchwiliad ac awgrymu llinell holi.

Mae’r Ymchwiliad yn bwriadu cynnal gwrandawiadau rhagarweiniol ar gyfer Modiwl 6 yn gynnar yn 2024. 

Bydd y gwrandawiadau'n digwydd yng Nghanolfan Wrandawiadau'r Ymchwiliad, Dorland House, Llundain Mae pob gwrandawiad yn agored i'r cyhoedd eu mynychu. gwybodaeth am sut i fynychu ar gael ar y wefan.

Mewn gwrandawiadau rhagarweiniol, mae Cadeirydd yr Ymchwiliad yn gwneud penderfyniadau am sut y bydd ymchwiliadau'n rhedeg. Nid yw'r Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth yn y gwrandawiadau hyn. Bydd cyflwyniadau gan y Cwnsler i'r Ymchwiliad a Chyfranogwyr Craidd i helpu paratoi ar gyfer y gwrandawiadau cyhoeddus, lle clywir tystiolaeth

Modiwlau cysylltiedig