Ymchwiliad yn agor seithfed ymchwiliad, Profi, Olrhain ac Ynysu ledled y DU; Diweddariad tystion Modiwl 2

  • Cyhoeddwyd: 19 Mawrth 2024
  • Pynciau: Modiwl 7

Heddiw mae Ymchwiliad Covid-19 y DU yn agor ei seithfed ymchwiliad: Profi, Olrhain ac Ynysu ledled y DU (Modiwl 7). Mae gwrandawiadau cyhoeddus wedi'u cynllunio ar gyfer Haf 2025. 

Bydd Modiwl 7 yn ymchwilio i’r dull o brofi, olrhain ac ynysu a fabwysiadwyd yn ystod y pandemig yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon rhwng Ionawr 2020 a Chwefror 2022. 

Bydd yr ymchwiliad yn ystyried y polisïau a’r strategaethau a ddatblygwyd ac a ddefnyddiwyd i gefnogi’r system profi, olrhain ac ynysu gan Lywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig. Bydd hefyd yn ystyried y penderfyniadau a wnaed gan gyrff allweddol, opsiynau neu dechnolegau eraill a oedd ar gael a ffactorau a allai fod wedi dylanwadu ar gydymffurfiaeth y cyhoedd.

Mae rhagor o fanylion wedi'u cynnwys yn y cwmpas dros dro ar gyfer Modiwl 7, a gyhoeddir ar y Ymholiad Ymholiad..

Bydd y cyfnod ymgeisio ar gyfer Cyfranogwr Craidd ar agor rhwng 19 Mawrth 2024 a 26 Ebrill 2024.

Mae Cyfranogwr Craidd yn unigolyn, neu sefydliad sydd â diddordeb penodol yng ngwaith yr Ymchwiliad.

Gall Cyfranogwyr Craidd weld tystiolaeth sy'n berthnasol i'r ymchwiliad hwn, gwneud datganiadau agoriadol a chau yng ngwrandawiadau'r Ymchwiliad ac awgrymu llinell holi.

Am fwy o wybodaeth, gweler ein canllaw ar sut i wneud cais i fod yn Gyfranogwr Craidd.

Mae’r Ymchwiliad yn bwriadu dechrau cynnal gwrandawiadau rhagarweiniol ar gyfer Modiwl 7 yn Haf 2024. 

Cynhelir y gwrandawiadau yng Nghanolfan Gwrandawiad yr Ymchwiliad, Dorland House, Llundain. Mae pob gwrandawiad yn agored i'r cyhoedd eu mynychu. gwybodaeth am sut i fynychu ar gael ar y wefan.

Mewn gwrandawiadau rhagarweiniol, mae Cadeirydd yr Ymchwiliad yn gwneud penderfyniadau am sut y bydd ymchwiliadau'n rhedeg. Nid yw'r Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth yn y gwrandawiadau hyn. Bydd cyflwyniadau gan y Cwnsler i'r Ymchwiliad a Chyfranogwyr Craidd i helpu paratoi ar gyfer y gwrandawiadau cyhoeddus, lle clywir tystiolaeth

Modiwl 2: Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU diweddariad tystion

Gall yr Ymchwiliad gadarnhau bod tystiolaeth lafar Modiwl 2 yr Ysgrifennydd Cabinet Simon Case wedi’i aildrefnu i’w chlywed ddydd Iau 23 Mai 2024 yn Dorland House, Paddington.