Effaith Pandemig Covid-19 ar Systemau Gofal Iechyd Pedair Gwlad y DU (Modiwl 3) - Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Bydd llif byw o'r gwrandawiad hwn ar gael ar ein hafan ac ymlaen ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd) Thursday 21 November 2024. A recording of the broadcast will be available here soon.

Dogfennau

Bydd trawsgrifiad y gwrandawiad a’r dogfennau tystiolaeth perthnasol ar gael yma yn fuan ar ôl i’r gwrandawiad ohirio am y diwrnod.

Agenda

Diwrnod Agenda
dydd Iau
21 Tachwedd 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore Dim sesiwn
Prynhawn Dim sesiwn
Amser gorffen 4:00 yp