Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Cymru (Modiwl 2B) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Dydd Llun
4 Mawrth 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Syr Frank Atherton (Prif Swyddog Meddygol Cymru)
  • Dr Rob Orford (Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd)
Prynhawn
  • Dr Rob Orford (Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd) Parhad
  • Y Fonesig Shan Morgan (Cyn Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth Cymru)
Amser gorffen 5:00pm