કોર યુકે નિર્ણય અને રાજકીય શાસન - વેલ્સ (મોડ્યુલ 2B) - જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
સોમવાર
4 માર્ચ 24
પ્રારંભ સમય 10:00 AM
સવાર
  • સર ફ્રેન્ક આથર્ટન (વેલ્સ માટે ચીફ મેડિકલ ઓફિસર)
  • ડો રોબ ઓરફોર્ડ (આરોગ્ય માટે મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર)
બપોર
  • ડો રોબ ઓરફોર્ડ (આરોગ્ય માટે મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર) ચાલુ રાખ્યું
  • ડેમ શાન મોર્ગન (વેલ્શ સરકારના ભૂતપૂર્વ કાયમી સચિવ)
સમાપ્તિ સમય સાંજે 5:00 કલાકે