INQ000438904_0001 – Extract of email between Professor Sir Michael McBride (Northern Ireland Chief Medical Officer), Robin Swann (Minister of Health), Richard Pengelly (Permanent Secretary, Department of Health) and colleagues, regarding Covid Strategy Document, dated 31/03/2020

  • Cyhoeddwyd: 13 Mai 2024
  • Math: Tystiolaeth
  • Modiwl: Modiwl 2C

Detholiad o e-bost rhwng yr Athro Syr Michael McBride (Prif Swyddog Meddygol Gogledd Iwerddon), Robin Swann (Gweinidog Iechyd), Richard Pengelly (Ysgrifennydd Parhaol, yr Adran Iechyd) a chydweithwyr, ynghylch Dogfen Strategaeth Covid, dyddiedig 31/03/2020

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon