INQ000438904_0001 – Extract of email between Professor Sir Michael McBride (Northern Ireland Chief Medical Officer), Robin Swann (Minister of Health), Richard Pengelly (Permanent Secretary, Department of Health) and colleagues, regarding Covid Strategy Document, dated 31/03/2020

  • Opublikowany: 13 maja 2024 r
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2C

Wyciąg z wiadomości e-mail pomiędzy profesorem Sir Michaelem McBridem (dyrektorem medycznym Irlandii Północnej), Robinem Swannem (ministrem zdrowia), Richardem Pengellym (stałym sekretarzem Departamentu Zdrowia) i współpracownikami, dotyczącym Dokumentu strategicznego dotyczącego Covid, z dnia 31 marca 2020 r.

Pobierz ten dokument