INQ000397066 – Email from Pauline Shepherd (CEO, IHCP) to HSCNI colleagues regarding a joint letter from IHCP and homecare provider members to Robin Swann, Richard Pengelly, Michael McBride, Sean Holland and Mark Lee, in relation to the sector’s concerns, dated 23/03/2020

  • Cyhoeddwyd: 13 Mai 2024
  • Math: Tystiolaeth
  • Modiwl: Modiwl 2C

E-bost oddi wrth Pauline Shepherd (Prif Swyddog Gweithredol, IHCP) at gydweithwyr HSCNI ynghylch llythyr ar y cyd gan IHCP ac aelodau darparwyr gofal cartref at Robin Swann, Richard Pengelly, Michael McBride, Sean Holland a Mark Lee, mewn perthynas â phryderon y sector, dyddiedig 23/03/ 2020

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon