INQ000397066 – Email from Pauline Shepherd (CEO, IHCP) to HSCNI colleagues regarding a joint letter from IHCP and homecare provider members to Robin Swann, Richard Pengelly, Michael McBride, Sean Holland and Mark Lee, in relation to the sector’s concerns, dated 23/03/2020

  • Opublikowany: 13 maja 2024 r
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2C

E-mail od Pauline Shepherd (CEO, IHCP) do współpracowników z HSCNI dotyczący wspólnego listu od IHCP i członków podmiotów świadczących opiekę domową do Robina Swanna, Richarda Pengelly'ego, Michaela McBride'a, Seana Hollanda i Marka Lee w związku z obawami branży, z dnia 23/03/ 2020

Pobierz ten dokument