INQ000343826 – Adroddiad gan y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau o’r enw Datganiad Consensws ar y cysylltiad rhwng rhyddhau cleifion o ysbytai a Covid mewn cartrefi gofal, dyddiedig 26/05/2022

  • Cyhoeddwyd: 7 Mawrth 2024
  • Math: Tystiolaeth
  • Modiwl: Modiwl 2A

Adroddiad gan y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar gyfer Argyfyngau o’r enw Datganiad Consensws ar y cysylltiad rhwng rhyddhau cleifion o ysbytai a Covid mewn cartrefi gofal, dyddiedig 26/05/2022

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon