INQ000343826 – Raport Naukowej Grupy Doradczej ds. Nagłych Przypadków zatytułowany Konsensus w sprawie związku między wypisem pacjentów ze szpitali a Covid w domach opieki, z dnia 26.05.2022

  • Opublikowany: 7 marca 2024
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2A

Raport Naukowej Grupy Doradczej ds. Nagłych Wypadków pt. Konsensus w sprawie związku między wypisami pacjentów ze szpitali a Covid-19 w domach opieki, z dnia 26.05.2022 r.

Pobierz ten dokument