INQ000220391 – Email from Sarah Mistry (Chief Executive, BGS) to Sally Greenbrook (Policy Manager, BGS) regarding outcome of meeting with Robin Swann (Minister for Health, DoH NI), regarding Covid-19 and workforce for older people’s healthcare in Northern Ireland, dated 17/12/2020

  • Cyhoeddwyd: 13 Mai 2024
  • Math: Tystiolaeth
  • Modiwl: Modiwl 2C

E-bost oddi wrth Sarah Mistry (Prif Weithredwr, BGS) at Sally Greenbrook (Rheolwr Polisi, BGS) ynghylch canlyniad y cyfarfod â Robin Swann (Gweinidog dros Iechyd, DoH GI), ynghylch Covid-19 a’r gweithlu gofal iechyd i bobl hŷn yng Ngogledd Iwerddon, dyddiedig 17/12/2020

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon