INQ000220391 – Email from Sarah Mistry (Chief Executive, BGS) to Sally Greenbrook (Policy Manager, BGS) regarding outcome of meeting with Robin Swann (Minister for Health, DoH NI), regarding Covid-19 and workforce for older people’s healthcare in Northern Ireland, dated 17/12/2020

  • Opublikowany: 13 maja 2024 r
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2C

E-mail od Sarah Mistry (dyrektor naczelny, BGS) do Sally Greenbrook (menedżer ds. polityki, BGS) dotyczący wyniku spotkania z Robinem Swannem (ministrem zdrowia, DoH NI) w sprawie Covid-19 i siły roboczej w służbie zdrowia osób starszych w Irlandii Północnej, z dnia 17.12.2020

Pobierz ten dokument