INQ000023229 – Llythyr oddi wrth Robin Swann (Gweinidog Iechyd Gogledd Iwerddon) at Arlene Foster (Prif Weinidog Gogledd Iwerddon) a Michelle O'Neill (Dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon), ynghylch y Cynllun Strategaeth Argyfwng, dyddiedig 29/03/2020

  • Cyhoeddwyd: 13 Mai 2024
  • Math: Tystiolaeth
  • Modiwl: Modiwl 2C

Llythyr oddi wrth Robin Swann (Gweinidog Iechyd Gogledd Iwerddon) at Arlene Foster (Prif Weinidog Gogledd Iwerddon) a Michelle O'Neill (Dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon), ynghylch y Cynllun Strategaeth Argyfwng, dyddiedig 29/03/2020

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon