INQ000023229 – રોબિન સ્વાન (NI આરોગ્ય પ્રધાન) તરફથી આર્લેન ફોસ્ટર (NI પ્રથમ પ્રધાન) અને મિશેલ ઓ'નીલ (NI ડેપ્યુટી ફર્સ્ટ મિનિસ્ટર) ને ઇમરજન્સી સ્ટ્રેટેજી પ્લાન અંગે, તારીખ 29/03/2020 ના રોજ પત્ર

  • પ્રકાશિત: 13 મે 2024
  • પ્રકાર: પુરાવા
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2C

29/03/2020 ના રોજ ઇમરજન્સી સ્ટ્રેટેજી પ્લાન અંગે રોબિન સ્વાન (NI આરોગ્ય મંત્રી) દ્વારા આર્લેન ફોસ્ટર (NI ફર્સ્ટ મિનિસ્ટર) અને મિશેલ ઓ'નીલ (NI ડેપ્યુટી ફર્સ્ટ મિનિસ્ટર)ને પત્ર

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો